Last ned side (PDF) Legg til i mine artikler

Universelt utformede og tilgjengelige dokumenter

Har du noen gang tenkt over at skriftlig materiell som presenteres studentene kan være lite tilgjengelig? Er du opptatt av å dele presentasjoner, notater og annet skriftlig materiell er det viktig at disse faktisk kan brukes av alle. Hva skal til for å lage universelt utformede dokumenter? Med litt kunnskap og innsats kan man komme langt!

Dokumenter 

Et universelt utformet elektronisk dokument er et dokument som kan leses av alle, uavhengig av leserens funksjonsnivå, eller bruk av hjelpemidler og programvare. I denne sammenheng betyr begrepet alle både de datamaskinene som skal behandle dokumentene og personene som skal lese dem.

Det finnes et hav av ulike dokumenttyper, noen mer vanlige enn andre. Noen dokumenttyper kan være tilpasset spesielle typer studier, som for eksempel statistikkprogramvare.  I første omgang har vi valgt å avgrense til elektroniske dokumenter som en form for lesbar meddelelse som inneholder informasjon.

I denne delen tar vi for oss redigering og oppsett av de mest brukte dokumenter for publisering og distribuering blant høyere utdanningsinstitusjoner: Word-dokumenter, Power-Point-presentasjoner og PDF-dokumenter. Dette er dokumenttyper stort sett alle ansatte bruker, og som studentene må forholde seg til som mottakere av undervisningsmateriell. Slikt materiell skal og må være utformet slik at innholdet blir brukbart for alle. Lær mer på våre undersider om temaet som du finner i hovedmenyen på venstre side.

Huskeliste

  • Alle studenter har nytte av gode og universelt utformede dokumenter
  • Studenter med synshemminger, lese- og skrivevansker og andre som bruker hjelpemiddelteknologi er helt avhengige av at du gjør en innsats slik at innholdet blir tilgjengelig for god læring.
  • Husk at tekst skal være tekst - og ikke bilder.
  • De mest brukte office-produktene kan fint brukes av alle om man gjør det på riktig måte. Også powerpoint og pdf-dokumenter kan leses av blinde og andre med hjelpemiddelteknologi, men her må du passe nøye på.
  • Godt språk er en forutsetning for all formidling.
  • HTML er det formatet på nett som er best egnet for universell utforming. Men lengre dokumenter - fagartikler og liknende - bør være dokumenter.