Like muligheter for læring

Et godt og inkluderende læringsmiljø er formet etter menneskene som er der. Med utgangspunkt i mangfoldet blant studentene er både undrevisning og omgivelser tilgjengelige for alle - universelt utformet - slik at behovet for individuell tilrettelegging blir minst mulig. Et viktig stikkord er planlegging, og å planlegge for mangfold krever kunnskap om målgruppen og om praktiske metoder og verktøy.


Sitat
"En forutsetning for at MOOC kan gjøre utdanning mer tilgjengelig for alle, er at teknologi og innhold er av høy kvalitet og følger prinsipper om universell utforming"