Last ned side (PDF) Legg til i mine artikler

Ressurser - Universell utforming for læring og undervisning

Her presenteres en oversikt over bøker som berører universell utforming av læring og undervisning i høyere utdanning. Konseptet Universal Design for Learning oppstod opprinnelig i USA og ettersom konseptet per tid ikke har fått helt fotfeste i Norge, er det svært lite litteratur på norsk. Likevel er det flere bøker som kommer med tips til utvikling av inkluderende undervisnings- og vurderingspraksis, og vi har samlet både norsk og internasjonal litteratur vi anbefaler i denne oversikten.


Arild Raaheim:
LÆRING OG UNDERVISNING
Fagbokforlaget 2011

I boka rettes det søkelys mot hva som kjennetegner god undervisning og gode undervisere. Den tar opp hvordan vi skal tilrettelegge undervisningen for å sikre oss at studentene lærer det vi ønsker, og gir konkrete tips til hva en bør tenke på når en skal utforme alt fra læringsutbyttebeskrivelser til vurderingsmetoder. Raaheim tar et skrått blikk på dagens undervisningspraksis og diskuterer gjennomgående hvordan læring og motivasjon påvirker hverandre. Boka kan bestilles på Fagbokforlaget.

 

 


Eevi Beck et. al.:
NÅR LÆRING ER DET VIKTIGSTE
Cappelen Akademisk 2006 (Ny versjon nå?)

Boka består av kapitler som er skrevet av forskjellige forfattere, hvor de ulike bidragene veksler mellom drøftinger av helt konkrete undervisningopplegg og mer overordnede refleksjoner over læring, undervisning og vurderingsformer i høyere utdanning. I kapittel 12 ”Inn i varmen: Universell utforming av undervisning tar Eevi Beck holdninger ovenfor studenter med funksjonsnedsettelse opp til debatt og argumenterer for en universell utforming av undervisningstilbudene som øker tilgjengeligheten for alle studentene. Beck viser hvordan lærere med relativt enkle grep kan bygge ned barrierene. Målet med kapittelet er å inspirere til flere initiativ på en bredere basis.

 


Trine Fossland
DIGITALE LÆRINGSFORMER i høyere utdanning
Universitetsforlaget 2015

Boka belyser tema som undervisningsplanlegging, studentaktiv undervisning, nettdiskusjoner, bruk av sosiale medier, deling og opptak. Veiledning og vurdering i digitale kontekster er også tematisert og forfatteren gir eksempler på hvordan undervisere i høyere utdanning kan bruke digitale læringsformer og verktøy i sin praksis.

 

 

 

 

Katie Novak
UDL NOW – A teacher´s Monday-Morning Guide to Implementing Common Core Standards using Universal Design for Learning.
CAST, Inc. 2014

Boka forklarer ”Universal Design for Learning” som konsept, og beskriver steg for steg hvordan rammeverket kan bistå til å inkludere alle studenter i undervisningen for å oppnå ønsket læringsutfall. Boka går svært praktisk til verks og gir helt konkrete tips i alt fra planlegging til gjennomføring og evaluering.

Boka kan bestilles på Amazon eller lastes ned digitalt på Katie Novak sin hjemmeside.

 

 

 

David Rose og Ann Meyer
UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING – Theory and Practice
CAST, Inc. 2014

Boka gir en enkel innføring i konseptet Universal Design for Learning og tilbyr en god kombinasjon av forskning og gode eksempler fra praksis. Den beskriver UDL-prinsippene i dybden og illustrerer eksempler fra virkeligheten gjennom uendelig mange videoklipp. Boka kan lastes ned via CAST sin nettside eller bestilles via Amazon.