Nøkkelen til et rikt læringsmiljø

Mangfold kan sees på som en form for ønsket variasjon. Et mangfoldig læringsmiljø har en positiv og berikende klang, hvor studentmassen kjennetegnes av variasjon når det gjelder alder, kjønn, nasjonaliteter, religioner og funksjonsnedsettelser. Universell utforming av læringsmiljøet blir dermed en viktig strategi for å nå målet om å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsnivå og med minst mulig bruk av særløsninger.

 

Sitat
Mangfold kan enklest sett på som en form for variasjon. En vanlig fremstilling er at mangfold er en form for variasjon som er bra og som vi vil ha, mens ulikhet er noe vi ikke ønsker. I høyere utdanning bør mangfold være naturlig, ønsket og akseptert - slik at vi unngår ulikhet mellom studentgrupper.