Last ned side (PDF) Legg til i mine artikler

Hvordan planlegge studiene med tanke på mangfoldet blant studentene

Forskning innen pedagogikk og nevropsykologien forteller at ulike områder i hjernen må aktiveres for at læring skal finne sted. Noen er drevet av persepsjon, (hvordan de oppfatter informasjon som blir presentert), noen er drevet av strategier, (hvordan lærestiler man har), mens andre kan lære veldig godt så lenge de er motiverte. De aller fleste vil likevel oppnå best mulig læring hvis alle delene i hjernen er aktivert samtidig.

Forenklet blir delene i hjernen aktivert når:

  1. Man presenterer informasjon og innhold på ulike måter.
  2. Man lar studenten uttrykke seg på ulike måter.
  3. Man stimulerer studentenes interesse og motivasjon for læring.

 

De tre grunnleggende prinsippene inneholder retningslinjer og tips til hvordan man kan aktivere de ulike områdene i hjernen. Det er også disse prinsippene du som faglærer kan følge for å gjøre din undervisning mer inkluderende for ulike funksjonsnedsettelser, lærestiler og preferanser. Disse er gjerne kjent som Universal Design for Learning Guidelines. Vi skal i fortsettelsen gå gjennom prinsippene hver for seg.