Last ned side (PDF) Legg til i mine artikler

Introduksjon

Målet med universell utforming av IKT er å gjøre det best mulig for flest mulig.

I høyere utdanning har de fleste ansatte og studenter et forhold til IKT. Systemene kan være et nyttig og befriende verktøy, men tidvis også en pest og en plage. Det som er sikkert, er at IKT har kommet for å bli. 

Om du jobber med administrasjon eller fag, bruker du sikkert IKT ofte til å spre informasjon. Formell informasjon, velkomstbrev, pensumlister, forelesningsnotater - det meste finnes elektronisk. Men er det vi sender fra oss egentlig tilgjengelig? Er det universelt utformet?

IKT muliggjør tilgjengelighet i en helt annen skala og omfang enn slik det var tidligere. I dag kan blinde, døve, bevegelseshemmede og kronisk syke ta høyere utdanning - i stor grad på egen hånd. Dette krever likevel en helhetstanke rundt hvordan vi bruker IKT og de verktøyene vi har til rådighet.