Last ned side (PDF) Legg til i mine artikler

Ressurser - universell utforming av IKT

Universell utforming av IKT har blitt et fagfelt, og området er i stadig vekst også i Norge. Vi presenterer her relevant materiell for ulike målgrupper, og det finnes blant annet rapporter, veiledere og bøker for både innholdsprodusenter og for systemeiere på norsk om tematikken. Det er også mange gode nettressurser for dybdekunnskap for den som trenger det. Vi har plukket ut det vi ser som mest relevant.

Bøker

Morten Tollefsen: Gode dokumenter - Universelt utformet (Universitetsforlaget 2015)Morten Tollefsen:
GODE DOKUMENTER - Universelt utformet
Universitetsforlaget 2015

Her behandles filformater som word, pdf, excel og powerpoint mer dyptgående, og du kan også lære om grunnleggende prinsipper rundt dette med gode dokumenter og hvem som har mest bruk for dette. Boka kan bestilles fra Universitetsforlaget.

 

 

 

Morten Tollefsen: Web og universell utformingMorten Tollefsen mfl:
WEB OG UNIVERSELL UTFORMING
Universitetsforlaget 2013

Boken gir oversikt over krav om universell utforming til nettsteder. Boken inneholder erfaringer fra både utviklere og mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og hvoredan de bruker internett. Boka kan bestilles fra Universitetsforlaget.

 

 

 

Frode Eika Sandnes: Universell utforming av IKT-systemerFrode Eika Sandnes:
Universell utforming av IKT-systemer
Universitetsforlaget 2011

Boken er en enkel innføring i brukegrensnitt beregnet på bachelorstudenter i informatikk, men passer for alle som interesserer seg for tematikken. Sandnes er professor i informatikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.