Bygg og uteområder

Hva kjennetegner et universelt utformet campus?

Universell utforming av universitets- og høgskolebygg handler både om tekniske detaljer rundt bygg som fremkommelighet og orienteringsevne. Det handler også om bruk av byggene, det skal være arealer for læring. Hva fremmer god læring? Her er fleksibilitet en nøkkelverdi.

Artikler knyttet til Bygg og uteområder

    Bilder knyttet til Bygg og uteområder