Last ned side (PDF) Legg til i mine artikler

Konferanser og møteplasser

Nasjonal konferanse om inkludernde læringsmiljø ble arrangert av Universell den 20.-21. oktober 2015 i Trondheim. Konferansen tar opp tema som inkluderene læringsmiljø og universell utformign av læring. For konferansemateriell se www. universell.no/trondheim2015