Last ned side (PDF) Legg til i mine artikler

Bøker

Aktuelle bøker om universell utforming. Bøker vil bli sortert på tema når omfanget blir tilstrekkelig.

Bøker

Inger Marie Lid. Universell utforming.Inger Marie Lid:
UNIVERELL UTFORMING
Verdigrunnlag, kunnskap og praksis
Cappelen Damm Akademisk 2013

Boken tar utgangspunkt i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og drøfter teori, metode og praksis for et konkret og tverrfaglig arbeid med universell utforming. Inger Marie Lid er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

 

Morten Tollefsen: Gode dokumenter - Universelt utformet (Universitetsforlaget 2015)Morten Tollefsen:
GODE DOKUMENTER - Universelt utformet
Universitetsforlaget 2015

Her behandles filformater som word, pdf, excel og powerpoint mer dyptgående, og du kan også lære om grunnleggende prinsipper rundt dette med gode dokumenter og hvem som har mest bruk for dette. Tollefsen er forskningsleder hos Media LT.

 

Morten Tollefsen: Web og universell utformingMorten Tollefsen mfl:
WEB OG UNIVERSELL UTFORMING
Universitetsforlaget 2013

Boken gir oversikt over krav om universell utforming til nettsteder. Boken inneholder erfaringer fra både utviklere og mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og hvordan de bruker internett. Tollefsen er forskningsleder hos Media LT.

 

Frode Eika Sandnes: Universell utforming av IKT-systemerFrode Eika Sandnes:
Universell utforming av IKT-systemer
Universitetsforlaget 2011

Boken er en enkel innføring i brukegrensnitt beregnet på bachelorstudenter i informatikk, men passer for alle som interesserer seg for tematikken. Sandnes er professor i informatikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

 

 Norsk Designråd. Innovating With People.Norsk Designråd:
Innovating With People. The Business of Inclusive Design.
Norsk Designråd 2015

Boken tar for seg hva, hvorfor og hvordan designere skal ta i bruk temaet universell utforming. Boken inneholder gode eksempler på virksomheter som med suksess har brukt universell utforming som forretningsstrategi og premiss og formgivningen.

 

Meyer, Rose og Gordon: Universal Design for LEarningMeyer, Rose og Gordon
Universal Design for Learning. Theory and Practice.
Cast Professional Publishing, 2014

Boken behandler grunnleggende prinsipper for universell utforming av læring. Den er rettet mot lærerutdanning, men er nyttig for alle som interesserer seg for temaet. Boken presenterer metoder og eksempler for å arbeide mangfoldet av mennesker og lærestiler.